Ekonomi

Asetet e jashtme financiare arritën në 2.6 miliardë euro

08:26 | 27 December 2016
500-euro-765x510-765x478

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), ka njoftuar se vlera e aseteve të jashtme neto (AJN) të sistemit financiar të Kosovës në qershor 2016 arriti në 2.6 miliardë euro, duke shënuar rritje vjetore prej 3.9 për qind.

“Ekspozimi i sistemit financiar ndaj sektorit të jashtëm në qershor 2016 ishte i ngjashëm me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Asetet e jashtme përbënin 47.4 për qind të gjithsej aseteve të sistemit financiar (48.9 për qind në qershor 2015). Në anën tjetër, detyrimet e jashtme përbënin 8.6 për qind të gjithsej detyrimeve të sistemit (8.1 për qind në qershor 2015)”, thuhet në raportin e BQK-së, të Raporti të Stabilitetit Financiar, raporton RTklive.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 34)
Sipas BQK-së, AJN-të e BQK-së përfaqësojnë pjesën më të madhe të gjithsej AJN-ve të sistemit financiar me pjesëmarrje prej 49 për qind, pasuar nga fondet pensionale me pjesëmarrje prej 41.6 për qind. Bilancit pozitiv të gjithsej AJN-ve i kontribuojnë edhe AJN-të e sektorit bankar me pjesëmarrje prej 12 për qind ndërsa, sektori mikrofinanciar ishte i vetmi që shënoi bilanc negativ prej 2.6 për qind të gjithsej AJN-ve

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 27)