Opinione

(KEQ)GJYKIMI DHE (KEQ)VLERËSIMI SIPAS PIKËVËSHTRIMIT PERSONAL

10:27 | 04 April 2017
po

“Nuk mund t’a kuptosh kurrë një person tjetër përderisa nuk i merr parasysh gjërat sipas pikëvështrimit të tij personal”

Nelle Harper Lee, noveliste amerikane 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 34)

Pabarazia sociale, e me këtë, diskriminimi socio-politik dhe ekonomik, kanë marrë përmasa të mëdha sot kudo në shoqërinë tonë kosovare! Një hendek i madh sot qëndron i palëkundur ndërmjet dy taborreve të shoqërise kosovare dhe mban në një distancë relativisht të largët njërën prej tjetrës. Një kategori njerëzish bëjnë sot një jetë komode dhe të sigurtë, madje madje, shpesh edhe të shfrenuar sa i përket luksit dhe vetëknaqësisë! Kjo kategori sot, pashmangshëm, ka marrë primatin e gardianit publik për të vlerësuar gjendjen fizike dhe emocionale të kategorisë tjetër!

Ndonëse deri tash, shoqëria kosovare ka qenë deri diku multipolare në kuptimin e ndarjes së shoqërisë, pra një shoqëri e lartë, e mesme dhe një shoqëri e ulët apo e varfër, sot jemi dëshmitarë se shoqëria kosovare po shkon drejt një bipolarizimi me vetëm dy kategori të shoqërisë, kategorinë e shtresës, ta quajmë kushtimisht elitare (ndonëse elita ka kuptim tjetër nga ajo që po i referohemi këtu) dhe kategorinë e shtresës së ulët. Një shtresë e mesme e shoqërisë sonë, thjeshtë, si pasojë e pabarazisë gjithnjë e më të madhe, po shkrihet gradualisht në shtresën e tretë, pra shtresën më të ulët të shoqërisë sonë!

Si rrjedhojë, për shkak të kësaj pabarazie konstante  dhe diskriminimit konstant socio-ekonomik e politik, hendeku ndërmjet standardit jetësor dhe të mirave materiale ndërmjet këtyre dy, eventualisht tri shtresave, po rritet gjithnjë e më shumë dhe duket të jetë shqetësuese! Mirëpo, ajo që është shumë më shqetësuese ndaj këtij hendeku, është të gjykuarit e një individi të njërës kategori ndaj individit të një kategorie tjetër duke u bazuar gjithnjë nga pikëvështrimi i tij personal. Kategoria “elitare” e shoqërisë sonë, është sot kategoria e cila gjykon dhe vlerëson kategorinë tjetër, padrejtësisht, duke u bazuar gjithnjë nga pozicioni i saj “elitar”, nga një pikëvështrim i cili, gjithnjë sipas tyre, është pikëvështrim i përgjithshëm dhe i vetmi! Kjo kategori njerzish, gjendjen e përgjithshme, qoftë politike apo socio-ekonomike e shohin si të kënaqshme dhe shumë të mire, pra, po e përseris, gjithnjë duke u bazuar sipas pozicioneve të tyre që kanë në këtë shoqëri! Madje, shumë e natyrshme, kjo kategori janë kategoria më optimiste sa i përket zhvillimit të përgjithshëm në Kosovë, qoftë zhvillimit politik, ekonomik e social! Sipas tyre, shteti, ku vetë ata – direkt apo indirekt – kanë marrë primatin e hierarkisë udhëheqëse, është në rrugën më të mirë dhe më të duhur të zhvillimit dhe prosperimit dhe se, barazia sociale, standardi jetësor, kultura e përgjithshme dhe zhvillime tjera esenciale për shoqërinë tonë, janë në nivelin më të kënaqshëm deri më tani!

Pra, ky është gjykimi apo vlerësimi i kësaj kategorie “elitare” sipas pikëvështrimit të saj karshi kategorisë tjetër “joelitare”sa i përket jetës dhe zhvillimeve të përgjithshme në Kosovë!

Megjithatë, kur vie puna tek barazia me tjetrin, me kategorinë tjetër, me bashkëqyteatrin e tij, kjo kategori sikur ndalon së mënduari dhe gjykuari drejt dhe nga një pikëvështrim i përgjithshëm shoqëror!

Është esencial dhe shumë i rëndësishsëm fakti se, nuk mund të gjykosh drejt gjendjen e përgjithshme, as politike, as ekonomike, e hiq më pak gjendjen sociale në Kosovë, duke u bazuar nga pozicioni personal!

Secili e sheh një gjendje të tillë – të drejtë apo jo – sipas prizmit dhe pikëvështrimit të tij dhe, pra, gjykon në bazë të po atij pikëvështrimi! Dhe, është mëse e kuptueshme dhe e drejtë për secilin ta ketë një gjykim të tillë! Megjithatë një gjykim i tillë, rëndom, është i papranueshëm dhe joetik!

Pra, është e papranueshme dhe joetike kur individi (keq)gjykon dhe (keq)vlerëson gjendjen e tjetrit nga pozicioni i lartcekur!

Nuk mund t’a gjykojë asnjëherë, as drejt e as me vend, një individ gjendjen e një individi tjetër, përderisa nuk është vënë në pozitën e tij, të paktën, për një kohë të shkurtër!

Një shtresë e popullsisë në Kosovë sot (pra shtresa të cilën më lartë kushtimisht e quajtëm shtresë elitë), kryesisht individë me një gjendje financiare e sociale të qëndrushme, nuk mund ta kuptojnë (qëllimshëm apo jo) se si shtresa tjetër (pra shtresa joelitë) është e pakënaqur me jetën, me vendin, me rrethanat të cilat i janë imponuar asaj!
Individë brenda kësaj shtrese gjykojnë dhe vlerësojnë kryesisht nga pozicioni i tyre dhe fajësojnë tjetrin pse nuk është i kënaqur me këtë jetë, me këtë vend, me këtë gjendje sikurse bëjnë ata vetë!

Është kjo një shtresë individësh e cila prej vitesh ka hyrë në një rreth vicoz të ashtuquajtur “elitar”, nje rreth ku gjendja e tyre socio-ekonomike është në stadin më të lartë dhe ku të mirat materiale për ta janë me bollëk! Dhe, si rrjedhojë, shtresa e tillë nuk mund të gjykojë asnjëherë në mënyrë të paanshme dhe të drejtë kundrejt një shtrese tjetër, gjendja socio-ekonomike e së cilës është e mjerushme për vite me radhë dhe ku të mirat materiale janë në mungesë në vazhdimësi për të! Thjeshtë, kjo shtresë, pra shtresa (joelitë) për shtresën tjetër (elitën) paraqet një shtresë e cila në vazhdimësi është negacion ndaj shtetit dhe institucioneve (lexo: ndaj pushtetit), dhe, për më shumë është sinonim i dembelisë kolektive dhe pasivizimit qytetar!

Qasja e tillë ku, ai që ka nuk ia beson apo nuk pajtohet me tjetrin që nuk ka, nuk pajtohet me faktin se tjetri nuk ka sepse nuk mund të ketë, sepse tjetri është pasiv, dembel dhe rebel ndaj shtetit dhe institucioneve (pushtetit), sepse tjetri nuk është servil, nuk është nënshtrues dhe nuk është i një mendjeje me shtresën elitë, është qasje hipokrite, qasje diskriminuese dhe qasje e mjerë! Mentaliteti i këtillë zor se do të ndryshojë edhe për shumë vite marrë parasysh nivelin e përgjithshëm emancipues brenda nesh si shoqëri! Ne e kemi dëshmuar shumë herë tashmë se kur vie puna tek ndryshimi, ne ndryshojmë shumë rrallë dhe me shumë vështirësi, dhe si pasojë pabarazia dhe diskriminimi socio-ekonomik e politik janë sot, mjerisht, shembujt më të mirë tek ne!
Krejt kjo gjendje, kjo qasje, nuk do t’ishte kësisoji po t’mos kishte disa stimulantë qo i rrinë anash dhe që do ta përforcionin tezën e parashtruar këtu për një diskriminim dhe pabarazi sociale! Për gati se dy dekada, një garniturë udhëheqëse në pushtet dhe një shtresë (elitë), avangardë e këtij pushteti, janë sot sinonimi i pabarazisë dhe diskriminimit socio-ekonomik ndaj popullatës shumicë në Kosovë! Kjo garniturë, mjerisht, ka arritë shumë suksesshëm që hendekun ndërmjet pabarazisë ta zhvendosë nga nje nivel minimal në një nivel tjëter maksimal! Andaj, edhe përkjekjet për zvoglimin e këtij hendeku janë minimale dhe të pashpresa! Ç’është më e keqja, fundi i këtij diskriminimi, fundi i kësaj pabarazie, nuk po shihet akoma! Përkundrazi, hendeku i diskriminimit dhe pabarazisë vetëm sa po zgjerohet më shumë!

 

 

Nuhi Shala

Master i Shkencave Politike

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 27)