Opinione

Të testohet Plani i Reagimit Kombëtar i Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave

18:05 | 26 February 2018 Autori: Infokusi

Plani i Reagimit Kombëtar të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave (AME) në Kosovë duhet të testohet sa është funksional në praktikë, një Agjencion i Menaxhimit të Emergjencave (AME) plotësisht funksional është elementi më i rëndësishëm i përmirësimit të aftësive për reagime në rast të fatkeqësive në Kosovë.

Shkruan: Tahir Ahmeti

Nga hulumtimet dhe analizat e ndryshme të bëra, por edhe duke u bazuar në raportet e publikuara nga institucionet relevante ndërkombetare vendore dhe ndërkombetare, Kosova kryesisht rrezikohet nga tri rreziqe natyrore: tërmetet, vërshimet dhe zjarret e 
pyjeve. Por edhe rreziqet e tjera nuk duhet të nënvleresohen si: reshjet e mëdha të bores, orteqet, rrëshqitjet e dheut, thatësirat dhe dëmtimet e pendave të liqeneve artificiale, gjithashtu rreziqe mundë të vijnë edhe nga faktori njeri, si: sulmet e supozuara terroriste, aksidentet ajrore, rrjedhjet e mundshme të materieve kimike dhe naftës, etj.

Kapacitetet e Kosovës për gatishmërinë e reagimit ndaj situatave emergjente duhet të zhvillohen dhe operacionalizohen.

Plani i Reagimit Kombëtar të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave (AME) në Kosovë duhet të testohet sa është funksional në praktikë.

Një Agjencion i Menaxhimit të Emergjencave (AME) plotësisht funksional është elementi më i rëndësishëm i përmirësimit të aftësive për reagime në rast të fatkeqësive në Kosovë. Operacionalizimi i AME-së nuk është aq shumë i rëndësishem se ku është i vendosur sesa nëse ka autoritetin e nevojshëm, pajisjet e komunikimit, oficerët ndërlidhjës, si dhe marrëdhëniet ndër-institucionale të koordinuara.

Plani i Reagimit Kombëtar duhet të testohet se sa është funksional në praktikë. Pa ushtrime dhe simulime të rregullta të fatkëqesive të ndryshme, ku do të vihet në provë ky plan dhe institucionet përgjegjëse, atëherë është vetëm nje dokument me shumë, asgjë më tepër.
Ka mungesë të planifikimeve dhe mungesë të burimeve dhe kjo e zvogëlon efektivitetin e këtij plani.
Po ashtu, vërehet nevoja për koordinim më të mirë ndërmjet institucioneve përgjëgjese dhe ngritje të gatishmërise së institucioneve.

Mungesë e madhe është identifikuar edhe në ngritjen e vetëdijes së popullatës dhe institucioneve lidhur me ketë plan, si dhe mos-ekzistimi i sistemit të alarmimit dhe informimit të publikut.
Komunikimi ndërmjet institucioneve është pjesë kritike e planit të reagimit edhe pse plani ekziston, në situata reale nga çdo plan duhet të rrjedh një komunikim i shpejtë, i saktë dhe në kohë i të gjithë të përfshirëve në ketë situatë, pra reagimi kombëtar do të duhet të jetë i plotë, profesional dhe efektiv.

Autori është njohës i çështjeve të emergjencave dhe bashkë-themelues i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë (SPRC)

 

Të tjera